شما اینجا هستید : صدور پروانه مطب و دفاترکار مدارک لازم جهت صدور مجوز تاسیس دفتر کار مدارک لازم جهت صدور مجوز تاسيس دفتر کار سنجش شنوایی

مدارک لازم جهت صدور مجوز تاسيس دفتر سنجش شنوایی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

1- اصل و تصوير کارت نظام پزشکي

2- 2 قطعه عکس رنگي  4 *  3

3- اصل و تصويرصفحات شناسنامه و کارت ملي

4- اصل و  تصوير دانشنامه تحصيلي(در صورت عدم دارابودن، تائیدیه تحصیلی درخواست شود )

5- اصل و تصوير گواهي پايان و يا معافيت طرح نيروي انساني

6- گواهي تسويه حساب صندوق رفاه دانشجويان (به استثناء‌ دانش آموختگان  خارج از کشور و افراد دارای دانشنامه  تحصیلی)

7- گواهي عدم سوء‌ پيشينه کيفري

تبصره: ‌در مورد شاغلين رسمي و پيماني مراکز دولتي اصل و تصوير آخرين حکم استخدامي کفايت مي کند.

8- تکميل فرم درخواست مجوز دفتر کار و ساير فرمهاي مربوطه

9- گواهي پرداخت حق عضويت ساليانه نظام پزشکي محل خدمت

10- گواهي معتبر سابقه اشتغال بکار شنوايي سنجي که به تائيد معاونت درمان و دارو دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني مربوطه برسد

الف- تهران – کرج – مراکز استانها :‌کارشناس با ‌سال  سابقه کارتمام وقت در رشته شنوايي شناسي
ب- ساير شهرها :‌کارشناس  4سال

تبصره 1: مدت تحصيل مقاطع کارشناسي ارشد حداکثر تا 5/2 سال و PHD حداکثر تا 4 سال در رشته شنوايي شناسي براساس گواهي دانشگاه مربوطه جزء ‌سابقه کار محسوب ميگردد.

تبصره 2: مدت فعاليت در يکي از موسسات، نهادها و يا ارگانهاي وابسته به دولت، خصوصي و يا خيريه مجاز و داراي پروانه تاسيس معتبر که به تائيد معاونت درمان و داروي دانشگاه علوم پزشکي مربوطه برسد قابل احتساب مي باشد.

تبصره3: فرزندان و همسران شهدا و همچنين جانبازان 50% و بالاتر و همسران و فرزندان آنان در رشته مذکور با انجام خدمات قانوني و يا معافيت از آن بدون سنوات خدمتي در هر منطقه از کشور مي توانند در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به تأسيس دفتر کار اقدام نمايند بديهي است رعايت تراکم جمعيت در خصوص تأسيس دفتر کار سنجش شنوايي لازم الاجرا مي باشد.

تبصره 4: جانبازان 25% - 50% بازاي هر درصد جانبازي از 24 روز خدمات لازم جهت تأسيس دفتر کار معاف مي باشند.

تبصره 5: هر سال حضور داوطلبانه رزمندگان در جبهه قبل و يا در دوران تحصيل و همچنين هر سال اسارت آزادگان معادل 24 ماه سابقه کار قابل احتساب جهت تأسيس دفتر کار تلقي مي گردد.

ارائه اصل وتصویر کارت معتبر بنیاد شهید و یا گواهینامه از سوی مقام مجاز  جهت فرزندان وهمسران شهید
ارائه اصل وتصویر کارت معتبرآزادگی یا معرفینامه از سوی مقام مجاز
ارائه اصل و تصویر کارت معتبر جانبازان از سوی مقام مجاز
ارائه کارت جبهه یا معرفینامه از نیروی مقاومت بسیج جهت رزمندگان

تبصره 6:  مدت خدمت نظام وظيفه و طرح نيروي انساني و يا ساير تعهدات قانوني در صورت ارائه گواهي معتبر اشتغال به امر شنوايي شناسي جزء سابقه کار محسوب ميگردد

11- اصل فيش هاي بانکي پرداخت شده جهت حق صدور مجوز و حق ابطال تمبر بر طبق جدول مربوطه

12- اعلام نشاني دقيق دفتر کار

تبصره پس از تائید نهایی کارشناسان دانشگاه لازم است یکی از مدارک ذیل ارائه گردد

الف-اصل و تصویر سند مالکیت

ب-اصل وتصویر اجاره نامه محضری

ج-اصل وتصویر اجاره نامه بنگاهی به تائید دو نفر شاهد با مشخصات کامل (تصویر شناسنامه شاهدین،شماره تماس و آدرس) (ترجيحا تصوير صفحات سند مالكيت نيز اخذ گردد)

 

(تجهيزات و متراژ)


حداقل فضاي فيزيکي 30 متر مربع

تجهيزات شامل: ‌اتاقک اکوستيک مطابق با استانداردهاي موجود – مجموعه دياپازوني – اتوسکوپ – دستگاه اديومتردوکاناله – دستگاه امپدانس اديومتر

تجهيزات، موقعيت و فضاي فيزيکي ، امکانات و ساختماني دفتر ارزيابي شنوايي مي بايست قبل از اخذ مجوز فعاليت به تاييد کارشناس برسد.